Полицейски синдикат дава 7 дни на Бъчварова, преди да обяви протест

Област Пазарджик — 9 ноември, 2016 в 13:16 часа.

Предлагаме без редакторска намеса текстът, който ни е изпратен от синдикалната организация:
Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) с огромно възмущение отбелязва нежеланието на ръководството на МВР да се съобрази с решения на български висши съдилища. Безкрайната мудност, с която се предприемат стъпки към привеждане на нормативната уредба в съответствие с тези решения, свидетелства или за това, или за крещяща некомпетентност.
В продължение на повече от година и половина български полицаи и пожарникари, носещи службата на сменен режим, са подложени на унизително отношение от служители и директори на Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ и Дирекция „Правно-нормативна дейност“ , които са под прякото ръководство на политическия кабинет в МВР.
Въпреки многократното поставяне на проблема, въпреки решенията на две инстанции на ВАС и тълкувателно решение на ВКС, подкрепящи тезата на СФСМВР, колегите продължават да полагат труд извън нормативно установения, който не им се заплаща. На практика МВР отнема правото на служителите да имат платен годишен отпуск.
СФСМВР посреща с абсолютно неразбиране проекта за бюджет на Република България за 2017 г., който не предвижда никакво реално увеличение на средствата за МВР.
Материално техническото изоставане на МВР от реалностите и проблемите, с които се сблъсква, е очебийна и ще се задълбочи с така предложения бюджет. Дисбалансът при финансирането на Сектор „Сигурност“ е очевиден и в полза на МО.
Това ще постави служителите в състояние да не могат да изпълняват задълженията с оглед на новите предизвикателства, пред които са изправени.
СФСМВР в продължение на около година обсъжда с представители на управляващото мнозинство – лично и чрез медиите – промените в ЗМВР и заедно достигнахме до извода за системното недофинансиране на Министерството. В същото време премането на програма за поетапно увеличаване на заплатите на служителите вече е крайно належащо: поради причини продиктувани от реалностите завишени изисквания и сериозен недокомплект, натоварващи допълнително хората; поради факта, че в едно недалечно бъдеще размерът на минималната работна заплата за страната ще се изравни със стартовото възнаграждение на новопостъпил служител.
Това, заедно с честото изтъкване от страна на министър-председателя на ефективната работа на МВР в борбата с корупцията, контрабандата и трафика като една от причините, довели до увеличена събираемост на приходите в бюджета, затвърждава дълбокото ни убеждение, че бюджетът на МВР трябва дабъде увеличен поне с 20% по отношение на реалното финансиране на Министерството за текущата година.
СФСМВР продължава да очаква повече от 9 месеца възстановяването на над 170 000 лв., неправомерно удържани от възнаграждението на 2501 гранични полицаи.
СФСМВР не смята да търпи повече и създалата се ситуация с осигуряването на униформено облекло, представляваща грубо нарушение на вменени със закон задължения на Министерството към служителите.
С настоящото, СФСМВР информира, че съгласно сроковете, предвидени в Споразумението за сътрудничествос министъра на вътрешните работи като синдикална организация трябва да бъде информирана за решенията на политическото по поставените проблеми.
От Федерацията очакват конкретен отговор, в който са посочени освен сроковете и членовете на ръководството на МВР, отговарящи за спазването им.
СФСМВР настоява членовете на политическия кабинет в МВР да демонстрират адекватно отношение към ръководните служители в повереното им ведомство, които са допуснали нарушаването на конституционни права на служители и неизпълнение на съдебни решения.
За всички тези проблеми, СФСМВР вече нееднократно са информирали политическото ръководство – с писма и чрез заместник-министър Цвятко Георгиев в качеството му на председател на Съвета за социално партньорство в МВР. Фактът, че тези проблеми още не са решени, кара представителите на Федерацията да смятат, че – след цялата кореспонденция и срещи с ръководството на Министерството – е безпредметно да поемат допълнителна инициатива като официално предложат започване на формални преговори по гореописаните проблеми. Ако министърът на вътрешните работи реши да инициира подобни преговори, то от Федерацията очакват нейното лично участие в тях и приключването им в предварително посочени срокове.
От Федерацията очакват в седемдневен срок политическото ръководство на МВР да предприеме необходимите действия, насочени към решаване на гореописаните проблеми. След изтичането на този срок, СФСМВР си запазва правото, при спазване на всички законови изисквания, да насрочи национален протест.

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 7 000 служители на МВР – както държавни служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.
Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.
СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.Етикети: ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка