Пазарджишка област е на трето място в страната по детска смъртност

Област Пазарджик — 11 май, 2018 в 18:31 часа.

През миналата година в област Пазарджик са регистрирани 2 368 родени деца, като от тях 2 347 (99.1%) са живородени, съобщават от местната статистика. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 56 деца (за 2016 г. броят на живородените е 2 403 деца), или с 2.3%.
Броят на живородените момчета (1 210) е със 73 по-голям от този на живородените момичета (1 137), или на 1 000 живородени момчета се падат 940 момичета.
Коефициентът на общата раждаемост през 2017 г. е 9.0 ‰, а през предходните 2016 и 2015 г. той е бил съответно 9.2 и 9.3‰. В градовете и селата живородените са съответно 1481 и 866 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.1‰ в градовете и 8.9‰ в селата. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.3 и 9.0‰.
През 2017 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.9 години, при 27.1 години за страната. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.0 години за област София (столица) до 23.1 години за област Сливен.
Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания.
През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 558, или 66.4% от всички живородени. Относителният дял на живороведите извънбрачни деца в селата (68.5%) е по-висок отколкото в градовете (65.2%).
Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.
Броят на умрелите в област Пазарджик е 4 151 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.0‰. И през 2017 г. се задържа високо нивото на общата смъртност, както за страната, така и за област Пазарджик.
Спрямо предходната година броят на умрелите се е увеличил с 219 случая, или с 5.6%. Смъртността сред мъжете (16.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.5‰). През 2017 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 019 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.3‰), отколкото в градовете (14.6‰).
През 2017 г. в страната са починали 408 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 26. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2017 г. е 11.1‰, който нарежда областта на 3-то място. За страната този коефициент е 6.4‰.Етикети: , ,

Напишете коментар

Трябва да влезете в системата, за да пишете коментари.

Обратни връзки

Направи връзка